Tin tức hội chợ triển lãm

VietNam FoodExpo & FoodTech 2020 – Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam
 Ngày : 18/11/2020 – 21/11/2020  Giờ: 09:30 – 17:30   Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)
Read More
Food Ingredients Vietnam 2020
Ngày : 01/07/2020 – 03/07/2020  Giờ: 08:00 – 17:00 Địa điểm: Sảnh A1 – Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)
Read More
Vietbaby Fair 2020 – Triển lãm sản phẩm dịch vụ mẹ và trẻ em
 Ngày : 04/06/2020 – 07/06/2020  Giờ: 10:00 – 17:00 Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)
Read More
Vietbeauty 2020 – Triển lãm thương mại ngành làm đẹp lớn nhất tại Việt Nam
Ngày : 30/07/2020 – 01/08/2020  Giờ: 09:00 – 17:00 Địa điểm: Sảnh A – Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)
Read More
ILDEX Vietnam 2020 – Triển lãm Quốc tế về Chăn nuôi, Thú y, Ngành sữa, Chế biến thịt và Nuôi trồng thủy sản
Ngày : 18/03/2020 – 20/03/2020  Giờ: 09:00 – 17:00 Địa điểm: Sảnh A – Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)
Read More
Paper Vietnam 2020
  Ngày : 17/06/2020 – 19/06/2020 Giờ: 09:00 – 17:00 Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)
Read More
Rubber & Tyre Vietnam 2020
  Ngày : 17/06/2020 – 19/06/2020  Giờ: 09:00 – 17:00   Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)
Read More
SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2020 – Triển lãm Quốc tế công nghiệp Ô tô, Xe máy, Xe đạp điện và Phụ trợ
  Ngày : 21/05/2020 – 24/05/2020  Giờ: 08:00 – 17:00 Địa điểm: Sảnh A – Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)
Read More
Cosmobeauté Vietnam 2020
    Ngày : 16/04/2020 – 18/04/2020  Giờ: 09:00 – 17:00 Địa điểm: Sảnh A1 – Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)
Read More
Mai Trang
Xin chào, Trang có thể giúp được gì cho bạn?