Chính sách thanh toán

Thanh toán bằ ng 2 phương thức là: Tiền mặt và chuyển khoản.