booth quảng cáo

Thiết kế thi công gian hàng TÂN MAI THÀNH
Thiết kếthi công gian hàng là thiết kếthi công một khoảng không gian. Tại đó dành cho quảng cáo, khuyến mãi một loại sản phẩm, thường diễn ra tại siêu thị…  Booth quảng cáo gian hàng thường có kích thước nhất định tùy vào không gian chung. Booth triển ...
Read More
Mai Trang
Xin chào, Trang có thể giúp được gì cho bạn?