GIAN HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Thiết Kế Gian Hàng Triển Lãm BumKoo 2015
No Comments GIAN HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM, GIAN HÀNG TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM
Hình ảnh thiết kế gian hàng triển lãm BumKoo 2015 tại Việt Art Rất nghệ thuật và sáng tạo từ một gian hàng như thế này. Từ những yếu tố bắt buộc về hình ảnh thương hiệu. Trau chuốc về mặt nghệ thuật và phải mang tính sáng tạo. ...
Read More
Thiết Kế Gian Hàng Triển Lãm VIFA 2015 – Steel Smith
No Comments GIAN HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM, GIAN HÀNG TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM
Hình ảnh thiết kế gian hàng triển lãm VIFA 2015 kích thước 18x3m Steel – Smith là một doanh nghiệp đồ nội thất từ Australia – Tại hội chợ triển lãm VIFA 2015, với khoảng không gian kích thước 18x3m , một không gian hoàn toàn khó khăn cho ...
Read More
Thiết Kế Gian Hàng Hội Chợ Triển Lãm SSI
No Comments GIAN HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Việt Art thiết kế gian hàng hội chợ triển lãm Schafer 2015 Với vỏn vẹn với khoảng không 15m2 Việt Art đã khéo léo với thiết kế gian hàng ấn tượng. Đây là một số ảnh thiết kế của gian hàng.
Read More
Mai Trang
Xin chào, Trang có thể giúp được gì cho bạn?