Owner information

Tên đơn vị: Công ty TNHH Quảng cáo Việt Art

Người đại diện: Đỗ Thiện Nhân

Địa chỉ : 260 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909981181

Email: viet.nghethuat@gmail.com

Mã số thuế: 0311860368

Đăng kí lần đầu: ngày 2 tháng 07 năm 2012

Đăng kí thay đổi lần 4: ngày 22 tháng 8 năm 2016

Đơn vị Quyết định thành lập tổ chức: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh/ Phòng đăng Ký kinh doanh

Mai Trang
Xin chào, Trang có thể giúp được gì cho bạn?