atm

Kinh Nghiệm Thi Công Lắp Đặt Buồng ATM
Một vài thông số về thiết kế thi công lắp đặt các trạm ATM Buồng ATM hay booth ATM là một trạm hay một địa điểm rút và nạp tiền tự động của các ngân hàng được đặt tại các vị trị khác nhau. Thông thường Lắp Đặt Buồng ...
Read More
Contact Me on Zalo
Mai Trang
Xin chào, Trang có thể giúp được gì cho bạn?